Det gjelder å holde seg litt ekstra fast

Det gjelder å holde seg litt ekstra fast

Det gjelder å holde seg litt ekstra fast

Kommentarer