8 veldig FLAUE tekstmeldinger – pass deg så du IKKE gjør det samme!

#3 Utro kone – fail

Utro kone

Utro kone

Igjen vil vi understreke viktigheten av å TENKE før du, TEKSTER og TRYKKER. Vi repeterer:

  1. Tenk
  2. Tekst
  3. Trykk (på send)

Kommentarer