8 veldig FLAUE tekstmeldinger – pass deg så du IKKE gjør det samme!

#4 Godt forsøk…

Godt forsøk...

Godt forsøk…

For denne kreative sleipingen var det ikke tenkingen det skortet på. Dessverre (for ham) var han en smule dyslektisk anlagt. Forsøket på å hente seg inn igjen på slutten var nok fåfengt.

Kommentarer