Vi kan ikke understreke det nok. Dette med karma altså.

Vi kan ikke understreke det nok. Dette med karma altså.

Vi kan ikke understreke det nok. Dette med karma altså.

Kommentarer